Lembaga Penasihat Syariah

¬†Lembaga Penasihat Syariah Fatwa mengenai Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Kali Ke-80 yang bersidang pada 1 - 3 Februari 2008 telah membincangkan Hukum Pelaksanaan Takaful Di Malaysia. Muzakarah telah memutuskan bahawa konsep dan pelaksanaan takaful di Malaysia adalah bertepatan dengan syariat Islam. ¬† Sebelum … Continue reading Lembaga Penasihat Syariah